#
  • 084 158 9823
  • liborastudio@gmail.com

บางแสนเปิดหาดแล้ว พ่อค้าแม่ค้าดีใจ ขาดรายได้เป็นเดือน

หาดบางแสนเปิดตามปกติ

บางแสนเปิดหาดแล้ว พ่อค้าแม่ค้าดีใจ ขาดรายได้เป็นเดือน บางแสนเปิดหาดแล้ว ชายหาดบางแสนเปิดจำหน่ยสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ภายใต้มาตรการรับมือในการเปิดแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือท่องเที่ยว เที่ยวบางแสนแบบวิถีใหม่ bangsaen new normal โดยให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 😷😷 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือขณะอยู่ในสถานที่สาธารณะชายหาดทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อโรค รักษาระยะห่างตามแนวนโยบายสาธารณสุขหรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ไม่ควรรวมกลุ่มหรืออยู่ใกล้ชิดกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ดังนี้ 1. ห้ามก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ 2. ห้ามรวมกลุ่ม มั่วสุม 3. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด *** หยุดประกอบการชายหาดทุกวันอังคาร

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เพจ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี